• 75021042/92
  • info@internalaffairs.gov.ki
  • Facebook

Email: info@internalaffairs.gov.ki
Switchboard: (686) 75021042
Registry: (686) 75021092
Umanibong: (686) 75228283
Address: P.O Box 75, Bairiki TARAWA